Nieuws

20-01-2020 - Bar open.

Zoals gebruikelijk is maandagavond de bar van het dorpscentrum open. Gewoon voor de gezelligheid.
Van 19 tot ongeveer 22 uur.


20-01-2020 - Huis van Christine Lemsen.

Op verzoek van Karel-Jan hebben we een vraag voor onze lezers.
Wie heeft foto’s waar het huis Plevierstraat 20 op staat.
We denken dat er veel foto’s van moeten zijn. Iedereen die een foto van de Kerkstraat gemaakt heeft, van noord naar zuid heeft de woning er automatisch bij. Ooit woonde hier Christine Lemsen. Ze is gestorven in 1939.

Foto’s van het huis graag via info@hengstdijk.eu


20-01-2020 - Het klopt wel.

Mensen van buiten de regio hebben het dikwijls over de pracht van de Vogel. Met zijn mooie vergezichten. En als je op een zonnige dag langs de Vogel staat, moet je het toegeven. Ze hebben gelijk. Het klopt wel.

19-01-2020 - Schoolgebouw.

Na een gesprek met Marie, een van de oudste inwoonsters van het dorp, ontdekten we in een van de “Oud-Hontenisse” boeken een foto van het gebouw waar rond 1850 de school van Hengstdijk zijn thuis had.
Heeft iemand het origineel van deze foto?
19-01-2020 - Info 6.

Deze week ontvingen we Info nummer 6 van 't Vogelnest. Hierin o.a. een artikel over voorlezen:
Het stimuleren van leesplezier begint al op hele jonge leeftijd.
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor lees-plezier én voor sociale vaardigheden.

Klik hier voor de volledige info.


18-01-2020 - Historie.

In de PZC van 1979 lezen we over de historie van Hengstdijk. We hebben dit artikel bewaard in ons archief.

Klik hier voor een opfrisser over onze geschiedenis.


18-01-2020 - Grote zilverreiger.

In de Putting zien we nog steeds veel exemplaren van de grote zilverreiger. Ze zijn er al sinds het najaar en vinden nog steeds hun eten in de Putting.
SOVON leert ons het volgende:
“Grote Zilverreigers zien we pas vanaf 1976 jaarlijks in ons land. Vanaf 1990 werden ze snel talrijker, in het kielzog van de toenemende broedpopulaties in eigen land (waarschijnlijk deels standvogel) en elders in Europa. Ringaflezingen tonen aan dat buitenlandse Grote Zilverreigers uit het oosten kunnen komen (Polen, Oekraïne) en het zuiden (Frankrijk), waarschijnlijk ook het zuidoosten (Neusiedlersee). De landelijke aantallen zijn het hoogst in oktober maar blijven de hele winter op een hoog peil.”


17-01-2020 - Kolganzen.

Over de kolgans lezen we bij wiki het volgende:
“De kolgans keert elke winter naar vaste plaatsen terug. Hij broedt in Groenland en het noorden van Rusland. In de maanden november tot en met maart verblijft de vogel in groten getale in de Lage Landen met name in Friesland, het rivierengebied, Zeeland en West-Vlaanderen (het natuurgebied het Zwin en de Oostkustpolders). Kolganzen komen vaak voor in gemengde groepen met grauwe ganzen, brandganzen en rietganzen.”
Donderdag zagen we ze in de Putting.


17-01-2020 - Kieviten.

In de Putting zaten gisteren opvallend veel kieviten. Met hun witte ondervleugels speelden ze met het licht van de zon. Ze vielen echt op. Bij vorst trekken ze veel verder naar het zuiden. Bij de huidige temperaturen en weersverwachtingen vinden ze een verdere reis naar het zuiden niet nodig.
16-01-2020 - Correctie op Lone Pardon.

In het artikel van woensdag is een fout geslopen. De correcte tekst had moeten zijn:
Het speurwerk naar Apolonia Pardon, van de oude Stoof is een stapje verder. We hebben via een van onze correspondenten een afdruk van het bidprentje en we hebben "Zeeuwen gezocht" geraadpleegd.
Conclusie: Apolonia is nooit getrouwd geweest en precies negen maanden na het huwelijk van haar ouders geboren. Op 16 januari 1888. Moet kunnen. Ze heeft vanaf haar kleutertijd op Hengstdijk gewoond. Tot kort voor het moment van haar overlijden op 17 oktober 1972.
Wie heeft meer info of een foto van haar woning op de Oude Stoof?


16-01-2020 - Vuilcontainer.

Op het terrein van voormalig ’t Jagershuis was door de laatste uitbater een container voor het afval ingegraven. Deze container verwijderen was een hele klus. Er zat meer onder de grond dan we gedacht hadden. Inmiddels is de klus geklaard.
16-01-2020 - Kledingcontainer.

Rond de jaarwisseling was de kledingcontainer verwijderd. Deze week zijn er twee nieuwe containers voor de overtollige kleding geplaatst. Het lege plekje is weer gevuld.

15-01-2020 - Scheldegalm.

Met inbreng van Hengstdijk brengt de Scheldegalm een prachtig stuk op de planken: het verloren schaop.
De voorstellingen in de Halle in Axel op 18 januari is volledig uitverkocht.
Voor de voorstellingen in Den Dullaert in Hulst en Hotel van Leuven in Kloosterzande zijn nog kaarten beschikbaar.

Klik hier voor de reservering.


14-01-2020 - Handig om te weten.

In de bermen van onze lokale dijkwegen komen we de rozenbottel veel tegen.
Bij wiki lezen we:” Binnenin de vrucht bevindt zich een harig pluis met de zaden. Deze pluis wordt gebruikt om jeukpoeder van te maken, en het is dan ook raadzaam om handschoenen te gebruiken bij verwijdering. Ook is het onverstandig om de pluis op te eten omdat deze de maag kan irriteren.“


14-01-2020 - Alle eendjes.

In de Putting is voldoende water voor de eenden. Alle eendjes zwemmen in het water . Er is ruim voldoende mogelijkheid.
Op de foto zien we de eenden aan de Oostdijk, bij van Mol. Ze genieten ervan.
13-01-2020 - Cold Case.

Afgelopen weekend is een vermissing van jaren geleden opgelost.
Op 10 april 1994 werd een van de kaarters van de vaste kaartploeg in het Jagershuis 60 jaar. Hij kreeg van zijn maats een aansteker. Kort daarop verloor hij deze aansteker. Nu is de aansteker tevoorschijn gekomen. En zondagavond overhandig aan een erfgenaam.
Philippe, bedankt voor de oplettendheid.


13-01-2020 - Uitje badmintonjeugd.

Bericht van Yvonne:
Zaterdag vond dan eindelijk het langbeloofde uitje plaats. Waar naartoe was een verrassing voor de kids. We zijn naar Vlissingen geweest: na wat uitgewaaid te zijn op het koude strand, lekker warm de bioscoop in, naar de nieuwste film van Mees Kees. Daarna even met de meiden geshopt en op de boulevard Michiel de Ruijter gedag gezegd.
Als afsluiting samen gezellig een hapje gegeten.

Klik hier voor de foto's.


12-01-2020 - Vroeg.

Als je er vroeg bij bent, geniet je het meest. Vroeg opstaan toont je een mooi plaatje van de ochtend boven de Putting. Meer woorden zijn overbodig. Bedankt Brenda.

12-01-2020 - Eerste kaarting 2020.

Bericht van Eddy:
“Na een enerverende middag kaarten in “de Schuur” konden de prijzen weer verdeeld worden met toch weer andere winnaars, nog gekker, Paul van Assche had hier nog nooit een prijs gewonnen en ging er bij het bieden vandaag met de eerste prijs vandoor gevolgd door Rinus en Jos op ruime afstand.
Bij het jokeren opnieuw een opgaande lijn voor Timo die zijn derde prijs op 3 kaartingen binnen sleept in opgaande lijn.
Uitslag daar is op 1 Ingrid de Booy, 2e Timo en derde Tilly de Vos.
Volgende kaarting is op 8 februari a.s.”


11-01-2020 - Bericht van juf Petra, een pluim:

“Op vrijdagmiddag hebben we regelmatig hoekenwerk. De leerlingen van groep 3 t/m groep 8 mogen dan in gemengde groepjes aan de slag.
Deze ronde hebben we 6 verschillende activiteiten:
Tiny (vrijwilligster) maakt dromenvangers
Astrid (mama van Rune) maakt speelklei
Vanessa (mama van Gianni) maakt een knikkerbaan
Gonda (oma van Mayla) knutselt met stenen en verf
Carololien (mama van Niek) maakt stempels op verschillende manieren
Juf Marian geeft muziekles!

We willen via deze weg een pluim geven aan de vele vrijwilligers die deze middag mogelijk maken. Ook hebben we voor deze techniek/ knutselmiddag materiaal nodig.
Djan (DMMI) willen we speciaal bedanken voor het hout en de schroeven die hij heeft geschonken aan school!”

Klik hier voor enkele foto's.


11-01-2020 - Inloop.

De inloop van vrijdagavond in het dorpscentrum is druk bezocht. Iets meer dan 50 mensen waren aanwezig. Een informele bijeenkomst met oude en nieuwe ontmoetingen. Compliment voor de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Klik hier voor enkele foto’s van deze avond.


10-01-2020 - Nieuwjaarsinloop.

Vrijdag, vanaf half acht is het Dorpscentrum open voor de traditionele nieuwjaarsinloop. Natuurlijk met een hapje en een drankje.
Iedereen die een band heeft met Hengstdijk is welkom.

Klik hier voor de flyer.


10-01-2020 - 39 jaar geleden.

Onlangs kregen we een krantenartikel aangereikt. Een foto met tekst over de creatieve club van Hengstdijk:
“Zo'n 25 mensen maakten vanaf half 2 s'middags in een prima sfeer 17 kerststukken om uit te delen en ieder nog een voor de kerstsfeer thuis. Om ongeveer halfvier was dat werk geklaard en werden de stukjes op de adressen afgeleverd.”
Bedankt Eddy.

Klik hier voor de foto van toen met de tekst.