Nieuws

07-12-2022 - Wandelbos.

In het wandelbos wordt flink gewerkt aan het ruimen van omgevallen bomen en het vernieuwen/aanpassen van de looppaden. De looppaden zijn ondertussen voorzien van een nieuwe toplaag van zand. Zelf kwamen we vanmorgen om 6 uur tot de conclusie dat ze in het donker goed zichtbaar zijn.
Hanneke bedankt voor de foto's.


07-12-2022 - Kaalslag.

Van de dorpsraad ontvingen we een bericht over het verwijderen van de struiken langs de St. Josephstraat:
Richting Kuitaart is de zuidkant van de dijk kaal gekapt en los gefreesd. Om er een bloemendijk van te maken? Voor mens en dier is het er niet veiliger op geworden. De beschutting is weg en je raakt zo in de afgrond!
Een terechte opmerking, zeker in deze tijd van het jaar wil je daar niet in de berm geraken.


06-12-2022 - Tijden zijn veranderd.

In de Goessche Courant van 6 oktober 1874 lezen we een verhaal over een schoolreis te Pauluspolder.
Dan merk je hoe tijden zijn veranderd. Vooral bij het lezen van het laatste zinnetje.

06-12-2022 - De familie van Gijsel.

Bij de verkoop van twee percelen grond is de familie van Gijsel op papier bij notaris Dumoleijn, in het café van mejuffrouw, de weduwe Hermans verzameld.
We schrijven 4 april 1918.
Hierbij de aanwezigen:
De vader Adriaan van Gijsel zonder beroep uit Hengstdijk,
De eerwaarden heer Aloysius van Gijsel, kloosterling in Huybergen,
De heer August van Gijsel, hoofd der school in Someren,
De zeereerwaarden heer Johannes van Gijsel. priester en pastoor in Stockholm,
De heer Josephus van Gijsel, hoofd der school in Breda,
De eerwaarde zuster Maria van Gijsel, religieuze in Hulst.
De moeder, Apolonia Hamelick was in 1913 overleden.
Het gaat om de openbare verkoop van twee percelen op de kop van de Verkesmarkt, waar nu een transformatorhuisje staat.
De koper, de gemeente vertegenwoordigd door burgemeester van Cornelis van Esbroeck, wil hier op termijn een nieuw raadshuis bouwen.

Achter in de kerk zijn foto’s van genoemde geestelijken te bekijken.
(Foto 2 is een bouwtekening van het geplande raadshuis.)


05-12-2022 - De Schuur vanavond open.

Vanaf 19 uur tot 22 uur kun je even binnenwippen in de Schuur voor een praatje,
een kop koffie of een drankje.
Woord van de dag: nun wuiten.
Tot in de Schuur.


05-12-2022 - De molen.

Via Jurgen ontvingen we de bidprentjes van Alphonsus en Isabella Kerckhaert, laatste molenaar van de molen in Hengstdijk.
Jurgen, hartelijk dank.


04-12-2022 - Sinterklaasintocht.

Op de site van ’t Vogelnest vinden we een verslag van de Sinterklaasintocht op afgelopen zaterdag.
Compliment voor iedereen die deze dag mogelijk gemaakt heeft.

Klik hier voor dit verslag en de foto’s.04-12-2022 - Uitslag jokeren.

Het was een klein groepje vrijdagavond. Toch werd er gezellig gekaart en zijn de prijzen in alle rust verdeeld.
De uitslag:
1 Nancy +52
2 Vicky + 12
3 Francois -4
4 Iwan -9
5 Ireen -51


03-12-2022 - Sinterklaas.

Sinterklaas is gisteren in Hengstdijk gearriveerd om vandaag een tocht door Hengstdijk te maken. Gisteren heeft hij met enkele pieten al een bezoek gebracht aan 't Vogelnest.
Op de pagina actueel van 't Vogelnest is dan ook vollop aandacht besteed aan dit bezoek. Met onder andere een verslag een foto's van dit bezoek, de surprise middag en de pietengym eerder deze week.

Klik hier voor de pagina actueel van 't Vogelnest.


03-12-2022 - Bloemschikken.

Inspiratie komt vaak van bloemwerken die gemaakt zijn door bekende beroeps-bloemschikkers.
Samen met veel eigen inbreng en enthousiasme, de gedrevenheid van de groepsleider en natuurlijk mooie bloemen, komen de dames van het bloemschikken telkens weer tot een verbluffend resultaat.

Klik hier voor enkele foto's.


02-12-2022 - Bericht uit de RK parochie.

Van de redactie van H. Maria Sterre de Zee ontvingen we de nieuwsbrief voor het komende weekend.
Een detail: Het kerstcomité Ossenisse nodigt u uit voor een sfeervolle middag 'Rondom de kerststal' op zondag 11 december 2022 om 14.00 uur in Dorpshuis Hof ter Nesse in Ossenisse. Het programma omvat een optreden van koor 'De Vrolijke Noot', een kerstgedachte, het kerstverhaal, gedichten en samenzang. In de pauze is er koffie of thee met kerststol.

Klik hier voor voor de volledige nieuwsbrief.


02-12-2022 - Bericht van de Dorpsraad.

De Dorpsraad bericht ons over de snoeiwerkzaamheden aan het eind van de Oostdijk.
Het “Neckermann” bord met uitleg over de Vogel is nu weer zichtbaar geworden.
De Dorpsraad is voornemens dit bord een tweede opknapbeurt te geven.
01-12-2022 - Sinterklaas.

Zoals een ieder wel bekend bezoekt Sinterklaas aanstaande zaterdag Hengstdijk. Van het Sinterklaascomité ontvingen we onderstaand bericht om alles nog eens duidelijk te maken:
Sinterklaas is weer in aantocht!
Hij brengt ons dorp een bezoek op zaterdag 3 december 2022. Ook dit jaar begint zijn tocht door het dorp bij:
Brede school ‘t Vogelnest.
Het feest zal georganiseerd worden zoals vorig jaar.
De kinderen en alle andere belangstellenden worden bij school verwacht om 13.45u.
Vanaf de school volgt een tocht door het dorp, naar het logeerhuis van de Sint, St. Josephstraat 1.
Daar wordt gezongen en krijgen de kinderen een cadeautje met iets lekkers erbij.
Trek warme kleding aan, het is een buiten evenement!
(we gaan niet naar de Schuur)

Groetjes, het Sinterklaas comité


01-12-2022 - Vervolg wandelbos.

Van Eddy ontvingen we een bericht over de voortgang van de werkzaamheden in het wandelbos:
De gemeentewerken zijn hard aan het werk in ons wandelbos en hebben ze al 2 nieuwe looppaden aangelegd. En is er aandacht voor de afvoer van regenwater. Later wordt ook het regenwater van het putje aan de ingang bij de oude school naar de vijver afgevoerd zodat de straat daar bij hevige neerslag niet voor overlast kan zorgen. Het ziet er al netjes uit zo het er nu bij ligt. De omgewaaide bomen zijn grotendeels ook opgeruimd.


30-11-2022 - Andere tijden.

We moeten van het gas af. De overheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Het doel is om al vóór 2030 ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland te verduurzamen.
Dit was in de jaren zeventig wel anders. In de PZC van 7 maart 1973 lezen we dat er in Pauluspolder een handtekeningenactie is gevoerd om te zorgen dat ook Pauluspolder voorzien wordt van aardgas.30-11-2022 - Energietransitie.

Energie is momenteel een actueel item, zeker met de prijzen van gas en stroom. Ook op 't Vogelnest werd er deze maand aandacht aan geschonken:
Maandag 14 en 21 november kregen we lessen over de energietransitie en het isoleren van je huis. We vinden het belangrijk om ook iets bij tedragen aan het goed omgaan met de aarde. We merken al klimaatveranderingen; overstromingen, warme temperaturen en smeltende ijskappen. Kinderen bedachten kleine oplossingen: minder lang douchen, op de fiets naar school en je werk, zonnecollectoren op het dak, recyclen, een ovenschotel maken van restjes....

Klik hier voor het fotoalbum op de website van 't Vogelnest.


29-11-2022 - Wandelbos.

Zoals eerder vermeld worden er in het wandelbos bij de pastorie wijzigen en verbeteringen aangebracht. De eerste voorbereidende werkzaamheden worden ondertussen uitgevoerd. De dode, omgevallen bomen worden geruimd en er zijn enkele nieuwe buizen aangevoerd.
29-11-2022 - Lekkage.

Toen we gisterenmorgen een rondje door de polder liepen viel het op dat er in de St. Jospehstraat weer water uit de grond kwam. Een verschijnsel dat niet nieuw is, elk jaar zijn er wel 1 of meer lekkages ter hoogte van de populieren. We hebben de lekkage telefonisch gemeld. Korte tijd later was er geen water beschikbaar, dus is men blijkbaar snel ter plaatse gekomen om aan de lekkage te werken.28-11-2022 - Luchtfoto.

Hierbij een deel van een luchtfoto uit 1936 of 1937.
Met op de foto de Vogel, de Putting, het dorp en een iel dun lijntje van de trambaan.
Het zou zomaar kunnen dat je zelf nog veel meer details ziet.
27-11-2022 - Water.

Het drinkwater in Hengstdijk wordt, zoals wel bekend, geleverd door Evides.
Evides Waterbedrijf gebruikt diverse bronnen voor de productie van drink-water: oppervlaktewater uit de rivier deMaas dat ze opvangen in grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch, grondwater en geïnfiltreerd duinwater.
Wij waren eens nieuwsgierig wat de waterhardheid van het drinkwater in Hengstdijk was. Wanneer we op de website waterhardheid.nl kijken naar de hardheid van het water is dit voor Hengstdijk: 6,38 dH (6,38 Duitse graden. Dat is de minimale waterhardheid van het leidingwater in Hengstdijk. Dit betekent dat uw water tamelijk hard is. 1 dH wil zeggen dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in iedere m3 water is. 6,38 dH x 17,8 gram x 180m3 = 20,44 kilogram kalkaanslag.)
Kijken we echter op de website van Evides dan geeft deze voor Hengstdijk een waarde van 8.5 dH. Een redelijk verschil dus tussen beiden.


27-11-2022 - Uitslag kaarten.

Van Eddy ontvingen we de uitslag van het kaarten:
Het was zeer zeker weer een gezellige kaarting vanmiddag maar door allerlei evenementen iets minder druk, geeft niet uiteraard, ook met 23 personen mag je tegenwoordig zeker niet klagen!
Uitslag jokeren:
1e Francien
2e Alain
3e Luus
Uitslag bieden:
1e Jaqueline
2e Jef
3e Johan

Volgende kaarting op vrijdagavond 9 december om 19 uur, zaal open om 18 uur uiteraard.


26-11-2022 - Bijgebouw.

Behalve plannen voor een nieuw raadshuis had men op Hengstdijk ook een plan om een bijgebouw bij het raadshuis te realiseren.
Hier had men een cel gedacht. Met een kolenkot en privaat.
25-11-2022 - Compliment.

In de krantenbank vinden we een compliment voor Hengstdijk.
De Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 juni 1877 schrijft over een verslag van de toen gehouden verkiezingen dat er in Hengstdijk 100% opkomst was. En als je een compliment krijgt zeg je Dankjewel.
25-11-2022 - Voedertijd.

Het wordt steeds kouder en voor de vogels is er steeds minder voedsel beschikbaar, dus is het een goede tijd om weer te starten met het voederen van de vogels in de tuin. Het is een dankbare bezigheid, want u kunt gelijk genieten van het leven in uw tuin of op uw balkon. Tevens draagt u een steentje bij aan het op peil houden van het teruglopende aantal van veel algemene vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de huismus.