Nieuws

20-02-2024 - Bibliotheek.

Van Marian, die de biblitheek beheerd, kregen we het volgende bericht:
Robert Ludlum 1927- 2001. Schrijver van thrillers en spionageromans.
In onze bibliotheek staan een aantal boeken van deze schrijver. Bekend van onder andere de Bourne reeks. Hiervan zijn ook een aantal boeken verfilmd.
Van zijn hand zijn er meer dan 210 miljoen boeken gedrukt, waaronder ‘Het Hoover Archief’.
J. Edgar Hoover, voormalig hoofd van de even beroemde als beruchte FBI, heeft in zijn leven omvangrijke dossiers aangelegd van invloedrijke burgers van de Verenigde Staten.
Er wordt door InverBrass, een machtig syndicaat een niets en niemand ontziende jacht gemaakt om deze dossiers in handen te krijgen.

De boeken van deze schrijver liggen/staan op de 3de plank van boven, aan de rechter kant.
Bedankt Marian.


20-02-2024 - Priester.

Wie helpt ons aan meer info over de persoon op bijgaande foto.
Het is Theophiel Schelfhout, geboren in 1911 te Hengstdijk.
Reacties via info@hengstdijk.eu.19-02-2024 - Staartmees.

Deze morgen zagen we weer eens staartmeesjes in de tuin. Het was de eerste keer deze winter dat we ze tegenkwamen, terwijl we ze normaal vaak zien bij de voedertafel en mezenbolletjes.
Vogelbescherming: Staartmezen zijn zeer sociaal. Vooral buiten het broedseizoen leven deze geliefde bolletjes-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is.


18-02-2024 - Inzoemen.

Ze zijn bijna altijd zichtbaar, de koeltorens van Doel. Met mooi weer zie je ze duidelijk en bij andere weersomstandighden is de pluim van waterdamp meestal wel te zien. Wij hebben eens ingezoomd op de torens, foto 1 en 2 zijn duidelijk genomen vanuit de Putting, de derde is van iets dichterbij. De koeltorens zijn 170 meter hoog. Met negen miljoen inwoners in een straal van 75 kilometer ligt de kerncentrale in het dichtstbevolkte gebied in Europa.


18-02-2024 - Op stoom.

Gisteren kwamen we in de Reygerskreek een prachtig stukje techniek tegen: een model stoomtractor.
Stoommachines hebben een rijke geschiedenis, daterend uit de jaren 1700, en zijn gebruikt voor diverse doeleinden - van het aandrijven van treinen en boten tot industriële machines. Vandaag de dag spelen ze nog steeds een rol in sectoren zoals de petrochemie.
De foto's zeggen genoeg, voor de techneuten onder ons is dit een pareltje.


17-02-2024 - Buurttafel.

Donderdag 22 februari is de eerste “Buurttafel” van dit jaar.
Dit is gezellig samen eten in de Schuur.
Aanmelden kan nog tot en met morgen (zondag 18 februari) via aggeensen@zeelandnet.nl.
Buurttafel is een samenwerking van Hulst voor Elkaar, Happy People, KBO Hengstdijk en De Schuur.


17-02-2024 - Elektriciteitsmasten.

Een van onze bezoekers viel het op, dat in de reeks oude foto's van de Hengstdijkse Kerkstraat die we enkele weken in het nieuws hadden, de elektriciteitsmasten aan dezelfde kant staan als de Catharinakerk . (De foto is uit 1932, foto 1) Terwijl op een foto uit het Zeeuws Archief, genomen ergens tussen 1915 en 1925, de masten aan de andere kant van de weg staan. (foto 2).
Tussen 1925 en 1932 zijn de masten blijkbaar verhuisd naar de andere zijde van de weg. Het hoe en waarom is onbekend.


16-02-2024 - Doe mee.

Vanaf nu is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via doemee.inulst.nl.
Dit online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers op zoveel mogelijk manieren te betrekken bij het maken van plannen en beleid of specifieke projecten. Dit platform helpt daarbij.
(Bron: Gemeente Hulst)

Klik hier voor deze website.


15-02-2024 - Pastel.

Van Miriam ontvingen we een aantal pasteltekeningen voor op haar website. Zelf zegt ze over haar kunstwerken:
Mijn werk typeert zich vooral door surrealisme. Mijn thema is bijna altijd Mensen. Ik vind het heerlijk om felle kleuren te gebruiken, ik word er vrolijk van en dat hoor ik ook terug van andere mensen.


`15-02-2024 - Nieuwsbrief parochie.

In deze nieuwsbrief een groot aantal onderwerpen met o.a. aandacht voor Het hongerdoek van de Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry.
De nu 96 jaar oude Chéry behoort tot de groep kunstenaars die in Haïti ‘de primitieven’ wordt genoemd. Hun expressieve kunst wordt gekenmerkt door krachtige beelden en een verbazende rijkdom aan kleuren en vormen.
Voor Hengstdijk zijn er verder geen bijzonderheden.

Klik hier voor de nieuwsbrief.


14-02-2024 - Workshop snoeien.

Op zaterdag 24 februari organiseerd Landwinkel Oude Stoof een workshop fruitbomen snoeien.
Aan de orde komen appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen, zowel laagstam als hoogstam. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop staat voor alle deelnemers koffie of thee met vers gebakken appeltaart van eigen recept klaar.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden voor de workshop.


14-02-2024 - Wulp.

Tijdens een rondje Putting hadden we een ontmoeting met de wulp.
Bij wiki lezen we: In tegenstelling tot andere steltlopers leeft de wulp niet alleen in natte, maar ook in droge gebieden. Open en halfopen gebieden kunnen geschikte biotopen zijn, bijvoorbeeld hoogveen, open duingebied, laagveen waar rietland kort gehouden is, grasland dat niet te open is en akkerland.
Buiten de broedtijd wordt ook gefoerageerd in getijdengebieden zoals wadden, vooral door de vrouwtjes, die daar voordeel hebben van hun langere snavel. Finland en het Verenigd Koninkrijk herbergen de grootste aantallen, maar het waterrijke Nederland is ook belangrijk voor de wulp; ondanks de geringe grootte van het land staat het op de vierde plaats op de ranglijst der belangrijkste wulpenlanden.


13-02-2024 - Lijster.

In ons fotoarchief vinden we een foto uit 2010 van een lijster op de voedertafel. Niets bijzonders zou je zeggen, maar de laatste jaren hebben we hier geen enkele lijster in de tuin gezien. Dus hebben we even op Google gezocht of er minder lijsters zijn. Hier lezen we:
Vanaf 1995 keldert de populatie van de soort, vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Het is in iedergeval zeker dat het verlies van voedselgebied meedeelt. Op veel plekken waar de soort voorkomt zijn veel graslanden te droog of zit landbouw de vogels in de weg. Wel is ook vastgesteld dat de eischalen van de grote lijster minder dik worden. Bij sommige andere vogelsoorten komt dit door een teveel aan stikstof in de omgeving van de vogels. Tot nu toe is dit een speculatie, maar zeker de moeite waard om te onderzoeken.


13-02-2024 - Wegwerkzaamheden.

Zoals eerder vermeld is er vanaf morgen, 14 februari, geen doorgaand verkeer mogelijk naar Rapenburg i.v.m. wegwerkzaamheden. Een uitbreiding van ons wegennet die de verkeersdrukte in Rapenburg moet verminderen. In de vorige eeuw werd er ook hard gewerkt aan het wegennetwerk. Eind 1800 was er vooral veel werk aan de wegen door het vervangen van zand en grindpaden door straatklinkers. Voor de kleine dorpen was dit van groot belang, omdat ze in de winter vaak moeilijk bereikbaar waren. In de krant van 15 oktober 1879 vinden we een artikel over de verbetering van de weg naar Hengstdijk.


12-02-2024 - Carnaval in de krant.

Het oudste krantenartikel over carnaval vinden we in de Middelburgsche Courant anno 1759.
We lezen:
Niettegenftaande de hachelyke tydsomftandigheden zoo zullen de vermakelykheden van het Carnaval egter na ge woonte hunnen voortgang hebbaten het reglement ten dien opzigte staat eerstdaags uit te komen.


12-02-2024 - Polderjongens in de prijzen.

Zaterdag hebben de Polderjongens bij de carnavalsoptocht in Vogelwaarde de tweede prijs bij de binnenwagens behaald. Gefeliciteerd!
Van Eddy ontvingen we een filmpje van de Polderjongens tijdens deze optocht.

Klik hier voor het filmpje.


11-02-2024 - Omleiding.

Komende week starten er werkzaamheden aan de landbouwweg bij Vogelwaarde, waarbij de weg op diverse plaatsen wordt afgesloten:
Op woensdag 14 februari starten we op het kruispunt Rapenburg / Vogelweg / Margaretsedijk / Hengstdijkse Keiweg. Op dit kruispunt is tot midden maart 2024 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Vogelwaarde is dan niet bereikbaar vanaf Hengstdijk en andersom. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Voor fietsers en bromfietsers is er een aparte omleidingsroute. (Bron: Gemeente Hulst)


11-02-2024 - Van boom naar boom.

Wie dezer dagen door de Karnemelkstraat wandelt zal de groepen vogeltjes die van boom naar boom vliegen wel zijn opgevallen. Het zijn putters, deze zijn in deze tijd van het jaar altijd te zien in de Putting.
Vogelbescherming: Putters kunnen het hele jaar in Nederland gezien worden. Bijzonder mooi zijn de grotere wintergroepen die zich op 'ruderale' ruigten kunnen ophouden. Een veld met veel distels of teunisbloemen levert bijna altijd een groepje puttertjes op.


10-02-2024 - De Aziatische hoornaar.

De Aziatische hoornaar is een groot gevaar voor onze inheemse insecten, omdat die op het menu staan van de hoornaar. Aangezien insecten de basis zijn voor onze voedselketen, wil de Europese Unie dat de Aziatische hoornaar bestreden wordt.
Hulst voor elkaar heeft wat documentatie naar de dorpsraden gestuurd, omdat zij het belangrijk vinden de bewoners te informeren.Bij dit artikel dan ook 2 bijlagen die de dorpsraad ontving over de Aziatische hoornaar. Een kleine flyer ( foto bij dit artikel met uitleg over de verschillen tussen Europse en Aziatische hoornaar ) en een iets uitgebreidere versie.

Klik hier voor de flyer met uitgebreide informatie over de Aziatische hoornaar.


10-02-2024 - Cybercriminaliteit.

Gisteren hadden we al een artikel over phishing, een van de vormen van cybercriminaliteit. Een groot probleem waar vooral ouderen last van hebben. De gemeente Hulst organiseerd in maart een bijeenkomst speciaal voor senioren. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over verschillende manieren van oplichting, zoals Whatsapp fraude, helpdeskfraude en phishing.

Klik hier voor de flyer met meer informatie.


09-02-2024 - Phishing.

Op de website van de gemeente staat een artikel over waarin gewaarschwd wordt voor een phishing mail welke z.g. van de gemeente afkomstig is met daarin een aanbieding van een loterij of winactie met fantastische prijzen. Deze acties zijn niet afkomstig van de gemeente Hulst. Ga hier dan ook niet op in. Klik niet op de link in het emailbericht.

Klik hier voor het volledige artikel op de website van de gemeente.


09-02-2024 - Nieuwsbrief parochie.

In deze nieuwsbrief onder andere een artikel over "Carnaval in de kerk?":
Het carnavalsfeest heeft oude wortels. Het is ouder dan het christendom, maar is ook nauw verbonden met de katholieke cultuur en wordt dan ook voornamelijk gevierd in katholieke gebieden. Carnaval is een belangrijk feest. Mensen van jong en oud vieren het samen.
Catharinakerk: woensdag 14 februari 19.00 uur: aswoensdagviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele.

Klik hier voor de nieuwsbrief.


08-02-2024 - 't Hoog Eiland.

In 2014 schreef Karel-Jan een artikel voor hengstdijk.eu over 't Hoog Eiland. Zo werd in vroegere tijden de pastorie genoemd, omdat deze op een verhoging staat omgeven door een gracht. Karel-Jan is aan de hand hiervan in de geschiedenis gedoken, wat een interessant verhaal opleverd.

Klik hier voor de uitleg van Karel-Jan.


08-02-2024 - Eenden.

Van de watervogels is de wilde eend wel de meest bekende, hierdoor worden ze vaak gezien als "een gewone eend". Op zich jammer, want ze behoren tot de mooiste watervogels van ons land: zowel het metaalgroengekopte mannetje met witte ketting en gekrulde zwarte staartveren, als het onopvallende, bruingetinte vrouwtje vol zwarte dakpannetjes en streepjes – beide afgewerkt met een prachtige, witgerande blauwe vleugelspiegel.
In onze omgeving is er veel water dus zijn er ook veel eenden te zien.
Momenteel is er rust in de polder. De eenden hebben het buikje rond. En de rollen voor de komende lente zijn verdeeld. Dan is er rust in de polder.