Watersnood 1953

Het monument bij Kruisdorp
Acht granieten zuilen geplaatst in een cirkel. Aan de buitenzijde van de zuilen zijn diverse voorstellingen in reliëf uitgehakt, aan de binnenzijde de tekst van het gedicht "Een moment van bezinning" door C. Ferket en de namen van de slachtoffers. Een bank in het midden geeft de mogelijkheid het gedicht rustig te lezen.

Herdenking 60 jaar Watersnood

In Zeeuws-Vlaanderen veroorzaakte de ramp 60 jaar geleden vooral schade, maar in de voormalige gemeente Hontenisse vielen 10 doden. 'Als je ziet wat zich op andere plaatsen heeft afgespeeld, is het niet te vergelijken. Maar hier zijn ook slachtoffers gevallen

Op vrijdag 1 februari organiseert een comité de herdenking bij het watersnoodmonument bij Kruisdorp. Vlak bij de dijk van de Westerschelde. De weersomstandigheden zijn passend. Een stevige wind en veel regen. Een grote groep genodigden en belangstellenden is met de volle aandacht aanwezig bij de toespraken aan voordrachten. Enkele leerlingen van de brede school ’t Vogelnest dragen teksten voor. Net als leerlingen van de scholen uit Kloosterzande en Lamswaarde.

Onze dorpsgenoot Nelly Bogaart - de Bakker draagt het gedicht "Watersnood" van Gerrit Achterberg voor.

De aanwezigen hebben hun eigen gedachten. Hun blik gaat over de Kruispolder. Via de dijkbreuk in Duivenhoek kreeg het water in 1953 hier ruim baan. Nu, 60 jaar verder, is het goed om stil te staan bij de slachtoffers, de gevaren en de kracht van het water.

Watersnood

Beelden van Zadkine stonden moeders daar 
babies boven de springvloed uit te beuren.
Zonen zagen hun vaders medesleuren;
wat wordt een ouder in je handen zwaar;
de schuren van de boerderijen scheuren.
Ratten en mensen klommen door elkaar.
Een kind zat om haar dode pop te zeuren
en was het ogenbliklijk zelf nog maar.

Het water steeg tegen het vee omhoog.
De koppen groeiden van geluid en dood.
Het wurgde zich; de balg ondersteboven.
Kippen vlogen als sneeuw de golven over.

Padvinders vonden later, val en droog,
katten in bomen; een portret, een brood.