Activiteiten

Voor activiteiten welke plaats vinden in de Catharinakerk kunt u vaak meer informatie vinden op hun eigen website:
website Stichting behoud Catharina kerk.

Activiteiten in Hengstdijk


19 december - Jaarvergadering dorpsraad

Op dinsdag 19 december 2017 om 19:30 uur organiseert de dorpsraad voor iedereen uit het postcodegebied Hengstdijk de jaarvergadering 2017. Natuurlijk is de plaats van samenkomst Dorpscentrum “De Schuur”. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gezworene van het Waterschap zijn uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
27 t/m 30 december - Kerststallententoonstelling

De jaarlijkse kerststallententoonstelling met vele kerststallen.
5 januari - Nieuwjaarsinloop

Op vrijdag 5 januari 2018 organiseren Dorpsraad en Dorpscentrum de Nieuwjaarsinloop.


Activiteiten in de regio


Wilt u een activiteit in de regio op deze pagina promoten stuur dan een bericht en de activiteit wordt hier vermeld.