Nieuws

18-08-2017 - Kinderkopjes.

In 1894 heeft men besloten de eerste 600 meter van de Zuiddijk te verharden. Daar zijn kinderkopjes voor gebruikt. In die tijd noemde men dat "Lessinesche of Quenastkeien". Geen wonder dat men daar in de volksmond een eenvoudiger naam voor heeft verzonnen. Voor de bewoners van de Oude Stoof zal dat zeker een uitkomst geweest zijn.18-08-2017 - Schoolfoto 1986.

Met behulp van twee oud-inwoners van Hengstdijk hebben we een bijna volledig overzicht van de foto uit 1986. Bijna alle namen zijn bekend. Ken je deze generatie ook? Kijk nog even langs de vraagtekens en mail ons via info@hengstdijk.eu .
Bovenste rij van links naar rechts
Hoofd der school Fons Schelfhout, Joanne de Maat, Dieneke van de Bosch, Patricia Rademakers, Judith Kerckhaert, Lonny Verbrugge, Coen Bogaert, Anja Verrassel, Serge ?, Erik ?, Juf Jo Remijn.
Tweede rij van boven, van links naar rechts
Juf Brigitte Steijn, Silvia Herman, Cindy van Heese, Patrick Colpaart, Duco Verbrugge, Jeske Bogaert, Mike Mahu, Veronique de Kort, Katrien Kerckhaert, Angelique Roelands, Angélique de Kort, Mariska Vaal, Peter Verrassel
Derde rij, van links naar rechts
Judith Bisschop, Celda /, Alexander Lampaert, Nancy Krieckaert, Bart Willemse, Winnie Versol, Darlien Verbrugge, Juliska Jutte, Karel-Jan Kerckhaert, Koen Roelands, Esmeralda Lampaert, Evert Prince, Evelien Serrarens, Femke Bisschop.
Onderste rij van links naar rechts: vSophie Serrarens, Nadja Mel, Charlotte Serrarens, Robbie Bilterijst, Wendy Bilterijst, Hatice ?, Carla Leenknegt, Saskia Colpaart, Isabel Serrarens, Jurgen Krieckaert, Angelo van Stevendaal.


17-08-2017 - Moeder en kind.

Het onderwerp "Moeder en kind" is een onderwerp van alle tijden. Soms midden in het nieuws, en soms op een schilderij uit de middeleeuwen. In de wei langs de Vogel, aan de Vogeldijk zien we nog een vertederende vorm van dit onderwerp. Een koe met kalf. De volle aandacht van de koe voor het kalf. In de rust van het gras en het riet.17-08-2017 - Kermiskoers.

Als aankondiging van de kermiskoers op zaterdag 26 augustus kregen we het volgende bericht:
"Op zaterdag 26 augustus wordt in Hengstdijk de traditie in ere gehouden met de kermiskoers over het parkoers door De Putting met start en finish in de dorpskern bij Café-Bistro 't Jagershuis. Het Wielercomité Hengstdijk organiseert deze koers in samenwerking met de Vlaamse wielerbond WAOD."

Klik hier voor het volledige persbericht. Klik hier voor de route.


16-08-2017 - Konijn.

Al eerder hebben we geschreven over het konijn aan de dijk van de kleine Hengstdijkpolder. Nu blijkt dat dit konijn een ruime hoeveelheid stro op voorraad heeft liggen. Kijkende vanaf de Koningsdijk, in de richting van Ossenisse liggen ontelbare rollen stro. Daar zal er zeker een overblijven.
Ons konijn hoeft zich dan geen zorgen te maken voor de komende winter.


16-08-2017 - Kruik.

Aan de Koningsdijk zien we een prachtige Romeinse kruik bij de voordeur van een van de woningen. Zou deze ooit voor de wijn gebruikt zijn? Of is het een kruik die slechts voor de versiering naast de voordeur ligt? Heeft deze kruik al een leven achter zich? Is men al voorbij het punt waar de kruik net zo lang te water gaat tot ze barst?15-08-2017 - Zonsondergang.

De Vogeldijk is voor de zonsondergang het mooist plekje uit de regio. De kleur van wolken in combinatie met de zon is iedere avond verschillend. Afgelopen maandag hebben we het nog een keer vastgelegd op de gevoelige plaat. Tussen 8 en half 9 is het beste moment om op de Vogeldijk even te ontstressen. Geniet met ons mee.15-08-2017 - Waterschap.

In het blad "de Groene Ruimte" lezen we over de werkzaamheden van het waterschap bij de Guil in Hengstdijk:
"De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw, levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen."


14-08-2017 - Druk.

De honingbijen op de akker van de familie Verbruggen hebben het erg druk. De fleurige akkerrand is zowel voor de passanten als de bijen uitnodigend. Leuk om te zien en waarschijnlijk vol aantrekkelijke stoffen voor de bijen. En dan zijn er de pompoenen. Hier en daar liggen ze al tussen het groen. En er zijn nog volop bloemen die door de bijen bezocht worden. Het is in de Copwijkseweg vanaf Hengstdijk rechtsaf. Daar kun je even genieten.


14-08-2017 - Uitslag duiven.

Vanwege het weer was er een dag vertraging. Via Erik Kint het volgende bericht:
"Hierbij de uitslagen van dit weekend, waren beiden moeilijke vluchten, omdat het weer niet echt wou meewerken. Maar ze zijn achter de rug en volgende week weer nieuwe kansen, op Niergnies en Fontenay, was Cees van Koppen de winnaar proficiat."

Klik hier voor de volledige uitslagen.


13-08-2017 - Van de stamtafel: kermis.

Het gesprek aan de stamtafel kwam op het onderwerp: kermis. Het ging over de kermis op Kuitaart. Daar stond de tent van Vlieger. De pastoor op Lamswaarde preekte dan over de duivelinnen van Kuitaart, die dansten in de tent van Vlieger. Betere reclame kun je niet hebben. Na Kuitaart hebben we nu de kermis van Kloosterzande en dan achtereenvolgens de Noordstraat, Hengstdijk, Pauluspolder en Rapenburg. Geniet ervan.

Klik hier voor de kermis van Pauluspolder.


13-08-2017 - Te gast in Hengstdijk: uit Nijmegen.

In de drukte van de appelplukdag op de Oude Stoof ontmoeten we twee mensen uit Nijmegen. Dat is een eind, denk je dan, om naar de appelplukdag te komen. Uiteindelijk valt dat wel mee. Ze verblijven op Kreverhille. Daar zijn ze tijdens hun vakantie. En dan is het de moeite waard om op Hengstdijk appels te plukken. Leuk dat jullie er waren en geniet van de appels.12-08-2017 - Meidoorn.

Mocht je over de Oostdijk, Sint Josephstraat naar Kuitaart fietsen zie je op verschillende plaatsen de vruchtjes van de meidoorn. Waar deze struiken begin mei nog fel wit waren, zijn er nu trossen met rode vruchten. Ongetwijfeld gaan de vogels er in de komende winter van genieten. Hier en daar zie je ook de rozenbottel. Nog een beetje oranje. Dat trekt nog wel bij. We wensen de vogel een smakelijke maaltijd.


12-08-2017 - Het piept.

Tijdens de expositie in juli ontmoetten we een van de zoons van de familie Baart. Vroeger woonden ze aan de Sint Josephstraat, net buiten de bebouwde kom. De nu gepensioneerde zoon vertelt over het hekje. Als je op café geweest was en je kwam thuis, piepte dat hekje zo. Het hangt er nog steeds, en het piept waarschijnlijk ook nog steeds. Vader Baart heeft dit hek aangeschaft bij Charles Kerckhaert, onze dorpssmid. Deze uitvoering was zijn specialiteit.


11-08-2017 - Zeeuwse Muziekschool.

Op het informatierek in het Dorpscentrum ligt een stapeltje brochures van de Zeeuwse Muziekschool. In zijn voorwoord vertelt directeur Jan Hut over de mogelijkheden van deze opleiding. Deze is voor iedereen. Jong en oud. Van beginner tot gevorderde. Een klein boekje met veel mogelijkheden. Hij verwijst daarvoor ook naar hun website.

Klik hier voor deze website.


11-08-2017 - Volgende foto van juf Brigitte.

Dit keer hebben we de foto van het schooljaar 1995-1996 genomen. Natuurlijk herkennen we Juf Brigitte en juf Truus? Wie helpt ons met de namen. Dat moet niet zo moeilijk zijn Het is pas 21 jaar geleden. De kinderen moeten nu ongeveer 26 of 27 zijn.
Stuur via info@hengstdijk.eu jullie lijstje met de namen van de toenmalige kleuters.10-08-2017 - Nieuwe laag.

Op de Pauluspolder is er een nieuwe laag split aangebracht. Het werkgebied wordt aangekondigd door borden. En de waarschuwing die ze uitstralen is niet voor niks. Het lijkt wel of de spilt in de uitverkoop was. Er ligt in een dikke laag op het wegdek. Dus goed opletten en voorzichtig zijn.
Nogmaals, die borden staan er niet voor niks.


10-08-2017 - Doorkijkje.

Vanaf de Polderweg, vlak bij de Margaretse dijk, zien we de kerk van Hengstdijk aan de horizon. Het zou zomaar een plaatje kunnen zijn van 100 jaar geleden. Ware het niet dat het gras op de voorgrond met de machine gemaaid is. Dat had met de zeis moeten zijn. En toch krijgt dit doorkijkje voor mij een 8 plus.
09-08-2017 - Nieuwsbrief Metta Vihara.

Deze week ontvingen we de nieuwsbrief van Metta Vihara. Een wisseling in het bestuur is een van de onderwerpen. Parina gaat Hengstdijk verlaten. Van 20 juli tot 20 oktober verruilen Dayapadma en Akasa(suri) hun woonplek in Amsterdam met Hengstdijk. Ze kennen Metta Vihara heel goed en ze zijn altijd blij er te zijn. Voor iedereen die in de komende tijd op retraite komt, komt klussen, informatie vraagt of een rondleiding wil, zijn zij beschikbaar.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van Metta Vihara.


09-08-2017 - Vervangen.

Langzaam gaan we naar het seizoen toe, waar de koeien in de Putting vervangen worden door de ganzen. De eerste, ganzen vliegen al over onze polders om het terrein te verkennen en een mooi plekje uit te zoeken. Dat terwijl de koeien op zoek zijn naar de laatste restjes groen gras. Zo gaat dat op een avond in augustus in de Putting.08-08-2017 - Angela de Groot-van Buijten.

Van Rob de Groot kregen we het volgende bericht:
"Hiermee bericht ik je dat mijn moeder, Angela de Groot-van Buijten op maandag 31 juli jl. op 96 jarige leeftijd is overleden. Je vindt het verhaal van haar jeugdjaren in Hengstdijk in jullie Archief: Achter de horizon.
De afgelopen jaren heb ik haar veel berichten van jullie website laten zien, vooral over het oude Hengstdijk. Ze was er altijd heel blij mee en het was aanleiding tot het ophalen van oude herinneringen.
Zo leefde haar jeugd in woord en plaat weer een beetje op. En van oude klassenfoto's wist ze alle namen nog.
Haar lichaam was helemaal op, maar haar geest wilde nog wel. We maakten er wel eens een grapje over: Op naar de leeftijd van Betje de Wit!!!! We hebben haar 7 augustus in alle vrede begraven. Ze was een van de oudste oud-bewoners van Hengstdijk."

Rob, bedankt voor je bericht. Gecondoleerd namens alle lezers van de site.

Klik hier voor het verhaal van Angela in de rubriek "Achter de horizon".


08-08-2017 - Onderhoud.

Nu het vlas van het perceel langs de Vogelweg in grote rollen is afgevoerd is het tijd voor onderhoud van de bermsloten. Met de maaibalk wordt de bodem en taluds van de sloot schoongemaakt. Het riet en overige planten worden voorlopig even op de kant gelegd. In korte tijd wordt er veel werk verricht. En het is net als bij de kapper: over een jaar is deze sloot weer aan de beurt.


07-08-2017 - Sierfruit in Pauluspolder.

In de winkeltjes langs de kant van de weg wordt het sierfruit weer aangeboden. Op de foto zien we dat een deel al uitverkocht is. Natuurlijk, hoe sneller je erbij bent, hoe langer je kunt genieten. En dat alles onder de Hollandse luchten in de Pauluspolder. Op een prachtige zondag. Zo mogen er nog meer komen. En dat geldt voor het sierfruit en de zondagen.


07-08-2017 - Viswedstrijd van HSV de Vogel.

Zondagochtend werd er volgens de planning gevist aan de Vogel. Als redactie moeten we bekennen dat we slechts de uitslag hebben. Vergeef onze dommigheid. We beloven dat er volgende keer bij goed weer, opnieuw foto's zijn.
De uitslag:
1. Carlo de Munck 3.260 kg
2. Karel-Jan Kerckhaert 3.250 kg
3. Luc Yzewijn 2.660 kg


06-08-2017 - Schoolfoto 1986.

Van meerdere kanten kregen we de namen van de kleuterklas uit 1986. We hebben de reacties ze goed mogelijk samengevat:
Bovenste rij: Juf Brigitte Steijns, Sophie Serrarens, Wendy Bilterijst, Karel-Jan Kerckhaert, Darlien Verbrugge, Esmeralda Lampaert, Winnie Versol
Middelste rij: Evert Prince, Juliska Jutte, Alexander Lampaert, Nadja Mel, Koen Roelands
Onderste rij: Bart Willemse, Charlotte Serrarens, Nancy Krieckaert.
Darlien en Winnie, hartelijk dank voor jullie inbreng.


06-08-2017 - Uitslag duivensport.

Van Erik kregen we de uitslag van dit weekend:
"We hebben weer een vluchtje gehad, dit keer vanuit Niergnies in 3 groepen los, de winnaars zijn dit keer de Gebr. Van Beveren en Kids met de eerste 4 prijzen, proficiat mannen. Volgende week weer 2 vluchten, vanuit Fontenay en Niergnies."

Klik hier voor de volledige uitslag.


05-08-2017 - Bruine bonen.

Is HAK in de bonen? Hier groeit HAK staat op het bord aan de Vogelweg. Jawel het groeit en bloeit daar. Na een droge periode lijkt het nu een prachtige tijd voor de bonen. Ze groeien en bloeien. Ze staan er niet voor spek en bonen. Nee, ze gaan over een tijdje de glazen pot in. Bij HAK.


05-08-2017 - Airbrush kunstenaar.

Tijdens de route 55 op de Oude Stoof ontmoeten we een kunstenaar uit Hengstdijk. Het is Ekrem Tastekin uit de Sint Josephstraat. Geholpen door Nancy en Caydee maken ze enkele prachtige werken. Geheel passend bij de plek waar gewerkt wordt. Fruit uit de boomgaard op de Oude Stoof, het kan toch niet mooier?


04-08-2017 - Route 55.

Het was gisteren een gezellige boel bij de stopplaats van route 55. De landwinkel was er helemaal op voorbereid. En de passanten vonden het geweldig. Een groepje fietsers uit Oostburg en omgeving, met een familielid op Hengstdijk, genoot van het ijs en een drankje. Na eerst een beetje regen was er in de middag vrij veel wind. Dat mocht de pret niet drukken. Het was gewoon gezellig.


04-08-2017 - Klasje van juf Brigitte 1986.

Op de foto hebben we het volgende klasje van juf Brigitte. Het zijn de kleuters van 1986. En ook deze keer zijn we op zoek naar de namen. Wie kent ze nog, de kleuters uit 1986? Of sta je er zelf op?
Laat het ons weten via info@hengstdijk.eu . En daarna delen we dat natuurlijk met al onze bezoekers. Alvast bedankt.03-08-2017 - Kleine pakjes.

Net buiten het dorp, vlak bij Klondyke, wordt het hooi binnengehaald. Na het keren en drogen komt de pers voor kleine pakjes hooi. En dat is tegenwoordig een uitzondering. Voor de verdere verwerking is het wel belangrijk. De kleintjes kunnen met handkracht verwerkt worden. Bij het binnen halen en bij het voeren. Voor de grote rollen heb je echt machinekracht nodig. Ja, kleine pakjes worden een uitzondering.


03-08-2017 - Route 55.

Als je vandaag op de Plattedijk en de Zuiddijk grote groepen fietsers ziet, en je vraag je zelf af: Waarom is het zo druk hier, dan is het antwoord: Route 55. Naar verwachting doen 1200 fietsers mee aan dit evenement. Ze fietsen ongeveer 35 kilometer door het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Binnen onze draaicirkel is de Landwinkel op de Oude Stoof een stopplaats. Volgens de aankondiging van Hulst Beweegt, is daar tijd voor een natje en een droogje. We wensen de fietsers een leuke en veilige dag vandaag.


02-08-2017 - Groenbemesters.

Op een perceel aan de Vogelweg wordt kort na de oogst van de tarwe weer al ingezaaid. Waarschijnlijk groenbemesters.
"Groenbemesters zijn gewassen die tijdens of na de groeiperiode van het hoofdgewas worden gezaaid en voor het zaaien van het volgende hoofdgewas worden ondergewerkt. In de landbouw worden groenbemesters ingezet omdat zij bijdragen aan de organische stofvoorziening in de bodem en omdat ze erosie en stikstofuitspoeling in de winter helpen voorkomen. Daar komt bij dat groenbemesters een gunstig effect hebben op de verbetering van de bodemvruchtbaarheid en op de stikstofvoorziening voor de volgteelt."


02-08-2017 - Uit Grootmoederstijd: de klad.

Iedere zaterdagochtend wordt er op Radio 1 even gesproken over vergeetwoorden. Woorden die vroeger veel en nu bijna niet meer gebruikt worden. In Grootmoederstijd willen we er eentje aan toevoegen: "de klad zit er in". Aan de kaarttafel wil je het nog wel eens horen. Op het moment dat men boompje na boompje slechte kaarten krijgt. Soms meerdere speeldagen achter elkaar: de klad zit erin.
In het woordenboek vinden we: de voortgang is afgenomen. Iets wat dichter bij ons gevoel over de "klad" zit erin is het volgende. Op het raakvlak van pech en geluk beslist het toeval in ons nadeel. En dat meerdere keren op een rij. Juist, dan zit de klad erin.


01-08-2017 - Reactie op de foto.

Van Anja Verrassel kregen we een reactie op de foto met de kleuterklas van juf Brigitte.
" Mijn broer staat op deze foto. Zijn geboorte datum is 7-7-78. Als het een kleuterklas is zal de foto gemaakt zijn waarschijnlijk in 1982 1983 1984 ongeveer. De namen die hij mij liet weten zijn als volgt.
Onderste rij:
Haties Keuze Tom Huisman Evelien Serrarens Isabel Serrarens Jessica Koppens
Bovenste rij:
Saskia Colpaart Jurgen Kriekaart Mieke van de Bosch Peter Verrassel"

Anja, hartelijk dank voor de reactie met alle namen.


01-08-2017 - Aan de rol gaan.

In de Putting liggen nog steeds een grote hoeveelheid rollen met hooi. Het lijkt wel of de rollen omgedraaid zijn. In een droge periode is het hooi op rollen gedraaid. Inmiddels hebben ze wel een paar buitjes over zich heen gehad. Mochten ze er deze winter nog liggen is het voor de schaatsers wel een extra attractie. En een plek om even te rusten.31-07-2017 - Een nieuwe inwoner.

Van een trotse oma kregen we het bericht van de geboorte van haar kleinzoon: Damian. Zoon van Marinya en Danny de Cock. De ooievaar om het nieuws ook lokaal aan te kondigen staat in de Norbertijnenstraat. Het broertje van Charlotte is 25 juli geboren. Beste oma en ouders, van harte gefeliciteerd namens alle bezoekers van de site.
Mariette, bedankt voor de tip.


31-07-2017 - Land's End Motorcycles.

Landsend Motorcycles geniet internationale bekendheid. Ze zijn gespecialiseerd in het onderhouden, repareren en reviseren van klassieke motoren. Met een vakmanschap dat de meeste mensen alleen nog van 'vroeger' kennen. Vanuit het Vogelfort werken ze met passie aan de oude motoren. En ze hebben een nieuwe website. Evelyn en Piet, succes met jullie werk, het ziet er prachtig uit.

Klik hier voor de nieuwe website.