Heintje Davids – Johnny Jordaan – Tante Leen 

De stem 17 augustus 1962

Hengstdijk nodigt bekende artiesten uit op zomerfeesten
Slot van activiteiten voor eigen dorpskleuterschool  

In een feestvijfdaagse van 23 tot en met 27 augustus gaat Hengstdijk de activiteiten ronde de stichting van een eigen dorpskleuterschool afsluiten met een programma, waarin internationaal bekende artiesten meewerken, schotelt de gemeenschap van 500 zielen, bekend van vroegere Tour de France evenementen , het publiek zomerfeesten voor, die voor het organiserend kleuterschoolcomité meteen de laatste fase zullen betekenen in de afwikkeling van een grandioos gemeenschapsobject. Want dat deze laatste klap meer dan een daalder waard zal zijn, daaraan twijfelt niemand.

De kleuterschoolmisère in Hengstdijk begon al in januari 1960, toen de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Zeeland het in gebruik zijnde schoolgebouw afkeurde. Gelukkig was toen nog een lokaal van de lagere school beschikbaar, maar toen in september 1960 een derde leerkracht aan deze school haar intrede deed stonden de kleuters op straat. Sindsdien werd er vergaderd, geschreven, gewerkt en geploeterd en al liep het nu niet bepaald van een leien dakje, alle hindernissen werden genomen. 
Stichten van een nieuwe school ingevolge de bepalingen van de Kleuteronderwijswet bleek niet mogelijk, omdat het aantal kleuters te klein was en bovendien een urgentieverklaring voor de bouw niet kon worden verkregen. Via de wettelijke wegen was er dus niets te bereiken. Men stichtte een verenigingsgebouw en o wonder, toen dat er eenmaal stond, was Hengstdijk een gebouw rijk, dat voldeed aan alle eisen die het bouwbesluit voor het kleuteronderwijs stelt aan schoolgebouwen. Er bestond van de zijde van de inspectie van het kleuteronderwijs geen enkel bezwaar om in dit gebouw het onderwijs te hervatten en in dit stadium kon ook de gemeente Vogelwaarde haar duit in het zakje doen. Haar medewerking moest destijds, noodgedwongen, beperkt blijven tot het beschikbaar stellen van gelden voor de aanschaffing van nieuwe meubelen en leer –en hulpmiddelen. Zij gaf daarbij de bouwgrond aan het schoolbestuur in opstal.

De centen

Allen de financiering van het gebouw zelf kon niet met gemeentegeld geschieden, omdat men dan in strijd zou zijn gekomen met de Kleuteronderwijswet. De financiering rond te krijgen is sinds het begin van dit jaar de zorg van een comité, bestaande uit de heren J. Neve voorzitter, E. Schelfhout secretaris-penningmeester en J. Colletm P. van Dijk en L. Krieckaert. 
De parochie bracht 10.000 gulden op tafel, het gemeenschap van ruim honderd gezinnen zat voor een last van 5000 gulden. Intussen was het hoofddoel bereikt, want op 24 februari kon de nieuwe school officieel geopend worden en konden de kleuters die zeventien maanden aan hun moeders rokken hadden gehangen, de tijdens de schooluren weer veilig en gezellig geborgen worden. Met een fancyfair, loterij en tal van andere acties zag het kleuterschool comité zijn lasten al aanmerkelijk verlicht en de actie 4 x 25 = 1000 zou dan in ongeveer 5 jaar het zaakje rond gemaakt hebben. Maar Hengstdijk heeft fantasie en doorzettingsvermogen en er werd naarstig gespeurd naar mogelijkheden om eerder van deze last bevrijd te zijn. Zeker nu de kleuterschool een aantal kleuters kreeg, waarmee de schoolstichting een wettelijke basis kon krijgen en derhalve het gemeentebestuur tot een bepaald bedrag in de stichtingskosten tegemoet kon komen, kreeg het comité het idee om in één slag het nog benodigde bedrag bijeen te krijgen. De komende kermisdagen leenden zich voor een dergelijk actie, een Belgische brouwerij werd bereid gevonden om medewerking te verlenen, contact werd gezocht met bekende artiesten en zodoende krijgt Hengstdijk zijn zomerfeesten. Op het terrein naast de kleuterschool zal een grote feesttent worden opgericht en in en rond de tent zal zich van donderdag 23 augustus tot en met maandag 27 augustus het spektakel afspelen.

Programma

De opening van de feesten op donderdagavond brengt meteen een driemanschap van internationale bekendheid op het podium. Heintje Davids, Johnny Jordan en Tante Leen zijn namen, die tot de verbeelding spreken en een kennismaking met deze rasartiesten in levenden lijve zal het publiek uit Hengstdijk en verre omgeving zich zeker niet laten ontgaan.  
Op vrijdagavond 24 augustus staat een optreden op het programma van The Swifters, het internationaal radio-accordeonorkest onder leiding van de heer A. van der Kelen, Irene Heijens zal hierbij optreden als zangsoliste. Voor het programma van zaterdagavond worden nog onderhandelingen gevoerd met Willy en Willeke Alberti, maar ook als dit geen resultaat mocht opleveren dan is zaterdag toch de eerste echte kermisdag en daarvoor staat op het programma een wielerkoers op gewone rijwielen, ringsteken voor dames, voetballen en een schieting. 
Ook zondag en maandag kan men terecht bij de gebruikelijke kermisattracties terwijl op deze dag ook weer schietingen en gaaibolwedstrijden worden gehouden met op kermismaandag bovendien nog volksspelen voor de kinderen. Tijdens deze kermisdagen wordt het muzikale gedeelte in de feesttent verzorgt door The blue birds. De maandagavond staat in het teken van de tieners, al zullen ook de ouderen graag getuige willen zijn van de dan te houden finale van de twistkampioenschappen , waarvoor de selectie is gehouden tijdens de kermis te Kloosterzande. 
Zeventien paren hebben zich voor deze finale geplaatst en na de selectie staat het paar A. de Block uit Den Haag en mejuffrouw Lucy van Kruijssen uit Kloosterzande op kop. In de jury hebben plaats de heren J. Heijens en A. van der Kelen en de kans is groot, dat Godfried Bomans de jury zal completeren. 
Vanzelfsprekend worden alle festiviteiten tijdens deze feestvijfdaagse besloten met een bal.

Johnny Jordan en Tante leen

Willy en Willeke Alberti

Heintje Davids