Oh Westerschelde

Containerschepen laten zich dragen
door jou
Vaargeulen verdiepen zich
in jou
Antwerpen, Gent en Terneuzen vechten
om jou

Scholeksters vliegen
naar huis
over jou
Meeuwen drijven
op golfjes
in jou
Een witte reiger waadt
in het ondiepe
van jou
Een aalscholver praat
over visjes
met jou

Mijn Westerschelde

Gezwommen, zo koud, in jou
Gefietst, tegenwind, naast jou
Gedroomd over zijn, met jou
Gehuild en geschreeuwd, naar jou

Gewandeld met Faye, bij jou
Gestaard naar de overkant
Met Faye, zo trouw
Gepraat met vriendinnen
In de warmte van jou

Oh Westerschelde

Eb trekt zich terug
Vloed zwelt snel aan
Ik word overspoeld
door jou

Stroom uit in de zee
En neem me dan mee

Want ik hou zo van jou