Landkaarten uit 1498 reppen er al over.

Uit de PZC van 21 december 1979.

Wat vertelt de steigerende hengst over Hengstdijk ?

Toen je klein was, wist je het al. Steeds weer als je van de boot in Perkpolder- daarvoor Walsoorden- 'binnendoor' naar huis reed, kwam je er langs. Als een baken langs de weg en telkens weer keek je er naar, met je neus tegen het portierraampje gedrukt.
Kijk, daar staat-ie: de hengst van Hengstdijk.
Hoeveel ouders zullen hun kinderen al niet op de steigerende hengst hebben gewezen. En daarbij hebben gezegd: Daarom heet Hengstdijk nou Hengstdijk. En dat werd voor zoete koek aangenomen.
Maar of het nu de waarheid is? Het verhaal bestaat, dat de naam Hengstdijk is ontleend aan de legendarische Hengist, Saksisch piratenhoofdman van de stam der Juten, die in 449 met zijn broer Horsa vanuit het continent de Britten in de strijd tegen de Picten * en de Scoten te hulp kwam.

*De Picten is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk het noorden van het huidige Schotland bewoonden. De Juten is een Germaans volk uit het huidige Jutland, een geografisch gebied dat zich ooit uitstrekte over het westen van Denemarken en een deel van de Noord-Friese kust.

Dan de hengst. Die vertelt meer dan de windrichting alleen, in de staart is het jaartal 1665 aangebracht. Dat, terwijl de landkaarten uit 1498 al over Hengstdijk reppen. Niet in de huidige schrijfwijze, de kaarten hadden het over Hincwardinge, Hinghesdic, Hingesin, Hinxtdijk, Heynsdyck en Heijnsdijk. Derhalve een langzame verbastering naar de huidige schrijfwijze.

De parochie van Hengstdijk, gewijd aan de heilige Catharina, bestond al voor de twaalfde eeuw. De voormalige Norbertijner abdij van Trunchinium ( Het Belgische Dongen bij Gent) kreeg in 1156 toestemming van bisschop Godfried van Utrecht om zich aan de noordelijke oever van de kreek De Voghele te vestigen.
In die tijd ressorteerde de parochie onder het Hulsterambacht, dat samen met Axel, Assenede en Bouchaute de Vier Ambachten vormde ( Quator officia Flandrae).
Als deel van het graafschap Vlaanderen behoorde Hengstdijk 'wereldlijk’ tot het Roomse Rijk en 'geestelijk' tot het bisdom Utrecht. Vandaar de bemoeienissen van de Utrechtse bisschop met het verre Zeeuwsch-Vlaanderen.