In het voorjaar van 1739 is er in het Hulster Ambacht een lijst samengesteld van inwoners van het Ambacht. Een lijst met “de kompagnien der Lantslieden ende verdere ingesetenen” van iedere parochie. De lijsten waren bedoeld voor algemeen gebruik, doch meer in het bijzonder wilde men door registratie van de beroepen een indruk krijgen van “de staet ofte vermoogen” der inwoners.
Voor wat betreft de vreemdelingen dienden de lijsten te vermelden of ze al dan niet van een “attestatie” waren voorzien. De overlast van bedelaars en landlopers zal hier een oorzaak van geweest zijn. Ook werden de lijsten gebruikt voor het opstellen van de “Boeren-compagnieën.” Een soort burgerwacht, die hielp bij het opbouwen en onderhouden van fortificaties.

Voor Hengstdijk en Pauluspolder vinden we de volgende gegevens met betrekking tot het aantal inwoners: Hengstdijk, 300 inwoners waarvan 144 kinderen Pauluspolder, 224 inwoners waarvan 98 kinderen.

Bronvermelding: De afgebeelde pagina’s zijn afkomstig uit een publicatie van de Genealogische werkgroep Zeeland uit 1980. Het bewerken en samenstellen van de lijsten is door de heer Ir VJM de Bliek uit Bilthoven gebeurd. Het tikwerk is gedaan door HD Nijenhuis te Leeuwarden. (woonde enige tijd op Terhole)