Jacobus Lippens

Jacobus lippen, onderwijzer te Pauluspolder van 1710 tot 1716

De details

LIPPENS, JACOBUS, geboren te Terneuzen circa 1684, overleden 1740
Korporaal tot 1706
Schoolmeester te Graauw, 1706-1710;
Schoolmeester te Pauluspolder 1710-1716;
Schoolmeester te Lamswaarde, 1716-1723;
naar eigen zeggen geadmitteerd als schoolmeester te Dordrecht, 1723;
woonachtig te Utrecht, tot 1727;
Woonachtig te Hontenisse 1727-tot …;
Woonachtig te Hulst;
Schoolmeester te Graauw, 1732-1740

Trouwt (1) in Hulst op 11.2.1706 met Anna Christina Coopmans;
Trouwt (2) met Dina de Nijs, begraven te Pauluspolder op 4.6.1714;
Trouwt (3) in Hengstdijk op 4.8.1715 met Cornelia Jacobs de Bie, overleden. in of voor 1718, weduwe van Pieter Baart, chirurgijn; Cornelia bezat bij overlijden een huis in Hengstdijk.
Trouwt (4) in Hulst op 25.1.1719 Henderika van Randenburgh, geboren in Rees (Land van Kleef) circa 1691, woonachtig te Dordrecht.
Uit het tweede, derde en vierde huwelijk kinderen, waaronder Jacobus Lippens (circa 1720-), schoolmeester.

Een ongeschreven regel

Het was een ongeschreven regel dat een schoolmeester gehuwd was. We spreken hierbij over de 18de eeuw.

Overleed een echtgenote probeerde de schoolmeester zo snel mogelijk in het gemis te voorzien. Zo is onze schoolmeester Jacobus Lippens 4 maal gehuwd. Schoolmeesters die niet gehuwd waren, lieten zich vaak bijstaan door een familielid. Een echtgenote werd dikwijls gezocht in de eigen beroepsgroep. Zo iemand was het schoolleven gewend. Behalve dochters van schoolmeesters, huwde men dikwijls met zussen en andere familieleden van collega’s.

Buiten de stand

Het buiten de stand trouwen kwam weinig voor. Boven de stand leverde dikwijls wervel bij de koude kant. Het rouwen met iemand uit een lager milieu leverde weinig weerstand. rouwen die een school dreven vonden hun partner meestal onder de ambachtslieden. Een huwelijk tussen schoolmeester en schoolvrouw was zeldzaam.

Bronnen via Huub Uil Trouwboek Hengstdijk; Trouwboeken Hulst; Begraaflijsten Pauluspolder; Verzameling Genealogische afschriften, nr. 223. GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 22 (6.12.1706), 23 (13.1.1710), 24 (20.1.1716), 28 (7.9.1722, 17.4.1723); 30 (8.12.1732), 31 (13.12.1740), 515 (12.11.1718), 517 (15.4.1741); Hervormde gemeente te Hulst, nrs. 54, lidmatenregister ; 55, Acta kerkenraad (18.9.1723). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 2 (lidmatenregister). GA Schouwen-Duiveland, Verz. J. van der Baan, nr. 128.