Marinus Geenen

Schoolmeester op Hengstdijk van 1753 tot 1755.
Marinus Geenen is begraven te Hengstdijk op 20 februari 1755.
Schoolmeester, voorzanger en koster te Sint Jansteen van 1749 tot 1753.
Daarna hij dezelfde rollen in Hengstdijk van 1753 tot 1755.
Schepen van Sint Jansteen, 1751-; armmeester aldaar, 1751-1753.
Marinus was doodgraver in Hengstdijk als opvolger van Adriaan Hoelands.

Op 17 augustus 1749 wordt Herminia Geenen gedoopt. De moeder is Cornelia Vugt.
Op 11 februari 1753 wordt Jacoba Elisabeth Geenen gedoopt. De moeder is Johanna Jacoba Huizinga.
Beiden zijn Nederduits Gereformeerd in Hulst gedoopt.

We lezen in het begraafboek van Hengstdijk:
“De 20 february is begraven Meester Marijnus Geenen laat na een Wedw genaamt Johanna Jacoba Huisinga met twee minderjajrige weesen.”

foto

Kostschool

De magistraat van Sint Jansteen besloot in 1752 een vertrek te bouwen aan het huis van schoolmeester Geenen zodat hij kinderen kan aannemen als kostschoolleerlingen. Deze mochten geen bedreiging vormen voor de eigen jeugd. We vragen ons af of Marinus hier als schepen een vinger in de pap gehad heeft.

Een succes zal dit niet geweest zijn. Hij vertrekt korte tijd later naar Hengstdijk.

De grondslag voor keuze van een kostschool lag onder andere bij het geloof. Een andere reden was de “Franse school”. Een school waar een meester was die de Franse taal kon onderwijzen.