Simon Pavi

Simon Pavi is waarschijnlijk overleden in 1670.
Hij was schoolmeester en voorzanger te Hengstdijk en Pauluspolder, van 1649 to ongeveer 1670.
Hij is twee keer getrouwd. De eerste echtgenote is onbekend.

Boedelinventarissen van de parochie Hengstdijk: we lezen hier dat er een transport van de boedelinventaris is op 8-10-1665 bij het overlijden van de vrouw NN van Simon Pavi.

Daarna trouwt hij in Ossendrecht op 18.10.1665 met Catheleijntgen Jansen.

Nevenfunctie

Behalve schoolmeester was Simon ook voorzanger. Dit was in die tijd bij schoolmeesters op het platteland zeer gebruikelijk. Vaak waren ze ook nog klokkenluider en koster. De lokale overheid vond het vanzelfsprekend dat ze deze taken op zich namen.

Het was de taak van de voorzanger om voorafgaande aan de kerkdiensten op zondagen en op bid- vast- en dankdagen in de kerk een of twee hoofdstukken uit de bijbel te lezen. Hij begon daarmee zodra er mensen in de kerk waren. Na het dankgebed was het opnieuw de voorzanger, die de gemeente voorging in het zingen van een psalm.

Ook het oplezen, bij het begin van de dienst, van degene die ondertrouw hadden gedaan kon tot de taak behoren. Indien er geen predikant was, leest de voorzanger de preek voor.

Voorzangers moesten in de kerk stemmig gekleed zijn, in het zwart met een bef. Inclusief een zwarte mantel leken de voorzangers sprekend op de predikant.

Bovenstaande informatie komt uit het boek van Huib Uil: “De scholen syn planthoven van de gemeente.”