Diverse korte berichten


Nieuwe Rotterdamsche Courant
Zondag 13 december 1925
Branden

Te Hengstdijk is door onbekende oorzaak de nieuw gebouwde landbouwschuur van A. van Hijfte afgebrand, waarbij het vee en alles wat verder in de schuur aanwezig was in vlammen opging.

Het Vaderland
Maandag 27 augustus 1923

Te Hengstdijk is de landbouwschuur van P. Bulterijs afgebrand; de varkens waren door het vuur gezengd en moesten worden afgemaakt. Verzekering dekt de schade.

Het Vaderland
Maandag 24 augustus 1922
Valschheid in geschrifte
Voor de rechtbank te Middelburg is 4 maanden gevangenisstraf gevorderd tegen J. van T. uit Hengstdijk, die op een pachtkwitantie het jaartal 1921 veranderde in 1922 en aan de weduwe van den eigenaar van den bij beklaagde in gebruik zijnde grond deed voorkomen, of hij aan den overledene de pacht over 1922 reeds had betaald, wat hij later bekende onwaar te zijn.

Nieuwe Rotterdamsche Courant
Zondag 20 juli 1921
Post en Telegrafie

De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend dat met ingang van 20 dezer in het hulptelegraafkantoor te Hengstdijk een hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer zal worden opengesteld.

Het Vaderland
Donderdag 25 september 1919

Te Hengstdijk is een landbouwer door 't schrikken van het paard van den wagen gevallen en onder de stoomtram geraakt. Met verpletterd hoofd is hij opgenomen.