Het Vaderland
Vrijdag 2 oktober 1931
Samenvoeging van gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen

Naar Zeelandia verneemt, ligt er gereed een wetsonderwerp tot samenvoeging van de gemeenten Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk, met ingang op 1 mei 1932. De zetel van het gemeentehuis zal worden aangewezen. Voorgesteld wordt, de nieuwe gemeente te noemen Vogelwaarde.
De gemeente Boschkapelle is groot 1640 H.A en telde in 1930 1233 inwoners. Voor de gemeente Hengstdijk zijn deze cijfers 881, 619; voor Ossenisse 2237 en 882; en voor Stoppeldijk 2085 en 1549
De nieuwe gemeente zou dus 7043 H.A. groot zijn en ongeveer 4300 inwoners tellen.