Studiemiddag 4 juni

Op maandag 4 juni is een studiedag gepland. Onze identiteitsbegeleider Marina zal een gedeelte van de ochtend invullen. Ook gaan we o.a. de werkplannen voor rekenen bespreken.
De leerlingen zijn die dag vrij!


15 mei sportdag

De sportdag voor gr. 6/7/8 is op de sportvelden te Kloosterzande. We gaan er met de fiets naar toe, rond 8.30u. Er zijn twee moeders bereid gevonden om mee te gaan als begeleiding. Alvast bedankt! 9.30u.: Aanvang van de wedstrijden. 11.35u.: Prestatieloop (groep 6, 7 en 8 lopen apart). Er zijn medailles voor de vijf eersten. Op de zonneweide van het zwembad meege-brachte lunch eten. Ze krijgen een ijsje! 12.30u.: Aanvang van de middagwedstrijden. 14.45u.: Prijzen voor teamwedstrijden en de prestatieloop. De diploma's worden later op school uitgereikt. De onderdelen zijn: Hoogspringen, speerwerpen, balwerpen, 60 m sprint, verspringen, hindernisloop, Reynaertspel, estafette, touwtrekken en trefbal.

De kinderen zijn verplicht sportkleding te dragen, die ze thuis kunnen aantrekken, met daarover een trainingspak of gewone kleding. Tijdens de sportdag wordt er op gewone sportschoenen gelopen, niet op voetbalschoenen.
Neem waterflesje / drinken mee!

De school is open vanaf 8.15u. Dan is er toezicht van de leerkrachten. Heeft U eerder opvang nodig? Vraag het aan juf Rosita, zij regelt de voor– en naschoolse opvang.Maandagavond 4 juni, om 19.00u wordt het podium opgebouwd in de Schuur. Dit kan alleen plaatsvinden als er genoeg helpers zijn, omdat de podiumdelen erg zwaar zijn. Graag doorgeven op school als u wilt komen helpen!


Schoolreizen en schoolkamp

De schoolreizen vinden plaats op donderdag 21 juni. Groep 1 gaat ‘s morgens naar de kinderboerderij in Clinge (met auto’s) en ‘s middags naar de speeltuin bij de Vogel. Groep 3/4/5: Naar Plopsaland de Panne, in België, met de bus.

Het schoolkamp is van 20 juni t/m 22 juni. We gaan weer samen met Lamswaarde. Groep 6/7/8: gaat op school-kamp naar Merelbeke, met de bus. Ze verblijven in het gebouw: de Stobbe, op Domein Ten Berg, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke. Denk aan de betaling. Er volgt nog uitgebreide informatie…...


Peuterspeelzaal

Het nieuwe thema past bij het mooie weer: Zomer. Onze peutergroep is weer gegroeid! De peuters heten: Jeanique, Hanne, Riley, Charlotte, Marnix, Oliver, Quinten, Armin. Welkom allemaal.
Dinsdag na Pinksteren 22 mei is de PSZ open!