MR vergadering

Op de MR vergadering van 13 juni 2017 hebben de leden: Lia Roelans, Petra de Clippelaar, Caroline van Assche en Bart van Gemst verschillende zaken besproken in het bijzijn van juf Ingeborg. Het jaar-plan werd toegelicht, de formatie 2018-2019, de ou-dertevredenheidsmeting, het schoolondersteunings profiel. Verder is gesproken over: de vakantieregeling 2018-2019 en AVG.
We namen afscheid van Caroline en bedankten haar voor haar inzet en betrokkenheid in haar rol als lid en voorzitter van de MR.
Wij zijn op zoek naar een nieuw MR lid! Binnenkort komt hierover een brief via de mail.


Vergadering ouderraad

De ouderraad vergadert op maandag 18 juni voor de laatste keer dit schooljaar. Er wordt dan afscheid ge-nomen van Tessa en Judith.
Zaken voor: schoolreizen/ kamp, musical, afscheid groep 8 en de laatste schooldag, worden ook nog kort doorgesproken. Namens het team zullen juf Addy en juf Ingeborg aanwezig zijn.
Wij bedanken alvast de vele ouders/vrijwilligers die ons dit schooljaar hebben geholpen. Zonder jullie zijn de vele activiteiten die op ‘t Vogelnest georganiseerd worden niet mogelijk.
Super bedankt allemaal!


Oudertevredenheidsmeting ’t Vogelnest

In de maanden april- mei is er een oudertevredenheidsmeting uitgezet onder de ouders. Het doel van deze vragenlijst was om te achterhalen wat u van onze school vindt. Dank aan de ouders die deze hebben inge-vuld. We hebben uw mening gevraagd over wat u vindt van ons onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de communi-catie, de voorzieningen en de sfeer. Onze school scoort gemiddeld een 8,1. We kunnen hieruit concluderen dat de ouders tevreden zijn over onze school en ons onderwijs.

De respons op de vragenlijst was 37 %. 13van de 35 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende . Daardoor krijgt de school een goed beeld van onze kwaliteit.

De ouders geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het leerstofaanbod, pedagogisch handelen, didactisch handelen, de actieve en zelfstandige rol van leerlingen en het schoolklimaat.

Verbeter en bespreekpunten liggen op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast aandacht voor andere culturen, aandacht voor digitaal pesten, en het peilen van tevredenheid en betrekken van ouders bij het onderwijs.

De resultaten zijn in het team en de MR besproken. We nemen de verbeterpunten mee in ons jaarplan voor schooljaar 2018-2019.


Afscheid

Aan het eind van het schooljaar neemt juf Moniek afscheid van onze school, zij wil graag meer tijd besteden aan haar gezin. Wij bedanken haar voor de inzet tijdens haar werk op ‘t Vogelnest en wensen haar een gelukkige tijd toe! Juf Liesbeth Dobbelaar-van Loon zal haar opvolgen in groep 3/4/5. Meester Edy gaat met pensioen. Volgend schooljaar geven de leerkrachten zelf gymles.


Parasols

Er zijn door de ouderraad prachtige parasols aangeschaft van een deel van de opbrengst van de wafelactie. Daar zijn we erg blij mee, tijdens de zonnige dagen!
De OR geeft een bijdrage voor schoolreis en schoolkamp en er worden cadeaus voor gr. 8 gekocht. Bedankt!


Zwemvierdaagse

Ook dit jaar wordt er van 18 juni t/m 22 juni, weer een zwemvierdaagse georganiseerd in zwembad De Honte in Kloosterzande. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Je moet in deze week 4X komen zwemmen (t/m 10 jaar: 10 baantjes, ouder:20 baantjes) Als je géén sponsorgeld hebt, dan € 3,00 betalen. Er kan gezwommen worden tussen 11.00u-18.00u.
Je verdient een medaille en een leuke attentie! Het geld dat binnenkomt gaat naar Stichting Blubberen voor Brett./ Duchenne heroes. Brett is een jongetje die lijdt aan de ongeneeslijke ziekte Duchenne, een aangeboren erfelijke vorm van spierdystrofie. Om onder-zoek, voorlichting en ontwikkeling van medicijnen mee te helpen bekostigen is de Stichting opgericht. Zijn moeder, Patricia Vervaek, kwam hierover vertellen!
Een mooi initiatief dat onze steun verdient!


Laatste schooldag

Donderdag 5 juli is de laatste schooldag. Gr. 8 verzorgt dan een leuk programma. Het thema is: “Beach Party”. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. De ouderraad zorgt dan voor frietjes en drinken.
De afsluiting gebeurt buiten bij de glijbaan, waar het uitglijden naar de volgende groep plaatsvindt rond 13.45u en het afscheid van groep 8. Ouders zijn hierbij van harte welkom!
Om 14.00u is de school uit en begint de zomervakantie!


Peuterspeelzaal

De peuters werken en spelen nog rondom het thema Zomer.
Donderdag 21 juni, als de leerlingen van de basisschool op schoolkamp (Merelbeke) en schoolreis (Plopsa land) zijn, gaan wij er ook een gezellige ochtend van maken. De peuters krijgen dan ook nog een traktatie!


Musicalavond

Woensdag 27 juni: 18.30u
Voorprogramma gr. 1/2 en gr. 3/4/5
De tent op z’n kop, afscheidsmusical gr. 6/7/8.
Carlos Olé runt samen met zijn vrouw Marloes camping Zonnesteek in Spanje. De zaken op de camping gaan echter niet zo goed. Wanneer de enige gasten, de familie Gajes, ook vertrekken, denkt Car-los de deuren voorgoed te moeten sluiten. Maar dan krijgt een bus vol vakan-tiegangers een klapband, precies voor de camping! Alle chique gasten in de bus waren op weg naar het resort Zonnebeek van Carlos' arrogante broer Ale-jandro. Dat brengt Carlos op een idee. Wat als de gasten denken dat ze daar al zijn? Dan is zijn camping gered!
Simon zal weer het licht en geluid verzorgen. En we krijgen weer volop medewerking vanuit de Schuur! In de pauze kunt U iets drinken. Er zal rond gegaan worden met de hoed voor een vrijwillige bijdrage.
Wilt U na afloop zoveel mogelijk helpen met het opruimen van podium en stoelen?


Vakantierooster 2018-2019

-Eerste schooldag 20 augustus 2018
-Perspectodag 3 oktober 2018
-Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
-Kerstvakantie 21 december 2018 t/m 4 januari 2019
-Studiedag team 28 januari 2019
-Voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart 2019
-Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
-Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
-Coleur locale 7 + 11 juni 2019
-Pinksteren 10 juni 2019
-Studiemiddag team 21 juni 2019
-Start zomervakantie 5 juli 2019
De jaarplanning en agenda, vakanties en vrije dagen 2018-2019 komen binnenkort uitgebreid op onze website te staan.