Marinus Steenaert

Van Marinus Steenaert is weinig bekend.

Sollicitant in Hengstdijk in 1670. Hij was toen schoolmeester in Kieldrecht.

In het gereformeerd ondertrouwboek van Hulst vinden we een Marinus Steenaert afkomstig uit Aardenburg en Maijken Pauws als bruid. Vermoedelijk is dit de Marinus die solliciteerde te Hengstdijk.
In 1658 komen we Maijken tegen in de weesboeken. Bij het overlijden van haar vader wordt ze genoemd al dochter van de overledene. Ze is dan echtgenoot van Marinis Steenaert.
Ze heeft drie kinderen: Michiel geboren ± 1640, Tanneke, geboren ± 1642 en Magriette geboren voor ± 1647
De combinatie van weesboeken en ondertrouw geeft aan dat het geen kinderen zijn van Marinus.

Wiskunstige

Dat in die tijd onderwijs belangrijk was blijkt uit een gedicht van Joost van de Vondel (voor 1660):

Men zoeckt volkomen brein vergeefs, en vint'er geen;
En zelden een vernuft alleen bequaem tot een;
Noch zeldener een' man bequaem geacht tot velen:
Het schynt Natuur heeft lust haer gaven te verdeelen,v Maer trof in Blaeu een stof tot veelerley bequaem.
Zoo draeght de Wiskunst moedt op zynen grooten naem.